Saturday, December 5, 2009

Large Scale Fertigation technique.

Video seterusnya saya bawakan kepada anda teknik fertigasi yang digunakan di barat di dalam skala yang besar. Video ini mungkin ia dapat memberi gambaran sekiranya anda ingin memperbesarkan perniagaan fertigasi.

System HI10000 ini digunakan didalam rumah hijau di Amerika oleh syarikat HANNA instruments Fertigation System.

No comments:

Post a Comment