Saturday, December 5, 2009

Cili Fertigasi dari youtube

Saya bawakan kepada anda maklumat-maklumat/video multimedia yang telah disediakan berkenaan tanaman cili fertigasi yang saya kumpulkan dari youtube kepada anda.

Saya susun video-video cili fertigasi ini dalam susunan random, tanpa mengikut apa-apa turutan atau struktur. Mungkin video-video berkenaan perusahaan tanaman cili melalui kaedah pertanian fertigasi ini boleh memberi anda sedikit gambaran apa yang dimaksudkan dengan kaedah fertigasi dan ruang/tanah yang diperlukan untuk tanaman cili fertigasi tersebut.

Di dalam artikel yang seterusnya, saya akan menerangkan kepada anda mengenai saiz lot tanah yang optimum bagi penanaman cili melaui kaedah fertigasi dan perkaiannya dengan kos dan keuntungan yang bakal anda perolehi. Sebelum itu, saksikan video-video ini.

Terima kasih.

video cili fertigasi 1


Video Cili fetigasi 2

No comments:

Post a Comment